Selasa, November 18, 2008

RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat 3

4: Abu Musa Al-Asy'ary r.a. berkata, "Bersabda Nabi s.a.w. "Sesungguhnya Allah membentangkan tangan rahmatNya pada waktu malam supaya bertaubat orang yang telah melakukan maksiat pada siang hari, juga mengulurkan tangan kemurahanNya pada waktu siang, supaya bertaubat orang yang berdosa pada waktu malam. Keadaan itu tetap berlangsung hingga matahari terbit dari arah Barat."
(Muslim)
5: Abu Hurairah r.a. berkata, "Bersabda Rasulullah s.a.w. "Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari Barat, maka Allah menerima taubatnya."
(Muslim)

6: Abdullah bin Umar r.a. berkata, "Bersahda Nabi s.a.w. "Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seseorang hambaNya selama ruh (nyawanya) belum sampai di tenggorokan (hampir mati)
(At-Tirmizi - hadith bertaraf 'hasan')

Rujukan:
Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN. Bandung: PT ALMA'ARIF m.s 26-27
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print

ArabMykrk.com